Restaurants in Vinh Yen Area

14/02/2014

1. Dam Vac Fish Restaurant

Address: Ly Bon Street, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province

Tel: 0211.38607812. Viet Tri Fish Restaurant No.2

Address: Hai Ba Trung Street, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province
Tel: 0211.2210410


3. An Phat Ecology Restaurant

Address: Dinh Am street, Khai Quang ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province
Tel: 0211.3717989


4. Luc Nam Restaurant 

Address: Khai Quang ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province
Tel: 0211.3720474


5. Ban Viet Restaurant  

Address: Dong Da ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province

Tel: 0211.3728666


6. Long Ga Chicken Restaurant

Address: Khai Quang ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province  
Tel: 0211.3840.988


7. Ga Que Restaurant 

Address: Khai Quang ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province
Tel: 0211.3841620

 

 

Các tin đã đưa ngày: