Hotels in Tam Dao Area

15/02/2014

1. Gia Le Hotel

 

Address: Zone 1, Tam Dao Town, Tam Dao District, Vinh Phuc Province

Tel:  0211.3382.469

 

2. Hong Minh Hotel  

Address: Zone 1, Tam Dao Town, Tam Dao District, Vinh Phuc Province

Tel:  0211.3824.355

3. Tam Dao Star Hotel

Address: Tam Dao Town, Tam Dao District, Vinh Phuc Province

Tel:  0211.3824.246

4. Hanvet Hotel (2 stars)

Address: Zone 1, Tam Dao Town, Tam Dao District, Vinh Phuc Province.

Tel: 0211.3816.868         Fax: 0211.3824.678

5. Silver Fall Hotel (2 stars)

Address: Tam Dao Town, Tam Dao District, Vinh Phuc Province.

Tel:  0211.3824.275

 

 

Các tin đã đưa ngày: